Overwatch

Overwatch แสดงให้เห็น Reinhardt Charge ที่ใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบบน Oasis

ฮีโร่ Overwatch ทุกคนมีความสามารถอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนกระแสของการแข่งขันได้ และ Reinhardt ไม่ต่างกัน แม้ว่า Earthshatter จะเป็นผู้เปลี่ยน เกม แต่ Charge เป็นความสามารถในการให้รางวัลความเสี่ยงที่สามารถทำให้ Reinhardt เข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากได้ แม้ว่าผู้เล่น Overwatch คนใดคนหนึ่งจะดึงหมุดที่สมบูรณ์แบบออกมา มา Overwatch 2 Reinhardt’s Charge จะใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก

Read more