เที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทยวัดสมานรัตนาราม

เที่ยวทั่วไทย ไปที่วัดสมานรัตนาราม หลายคนคงรู้จักองค์พ่อพระพิฆเนศร์ที่เป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพิฆเนศร์เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ก็หวังที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น การเดินทางมาเที่ยวที่นี่ต้องอาศัยการขับรถมา หรือจะเดินทางด้วยรถไฟแล้วมาใช้บริการรอสองแถวที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราก็ได้ ซึ่งวัดสมานรัตนารามเดิมชื่อว่าวัดใหม่ขุนสมานที่เปิดให้เคารพองค์รูปปั้นพระพิฆเนศร์องค์สีชมพูที่ใหญ่โตสวยงาม และสวยงามมาก โดยวัดตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกง ทำให้ท่านสามารถเห็นวิวของแม่น้ำที่สวยงามและเดินทางล่องเรือเพื่อชมแม่น้ำได้ หากว่าเดินทางไปรอบๆ จะพบชาวบ้านทำบ่อตกกุ้งกันก็สามารถเข้าไปซื้อเพื่อต่อรองราคา กุ้งมาบริโภคได้ ภายในสถานที่ของวัดสมานรัตนารามมีเทวะรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งองค์เจ้าแม่กวนอิม,เทพราหู ทำให้ทุกวันหยุดจะมีคนเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การกราบไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศร์ ท่านต้องถวายขนมหวาน ขนมราดู หรือหนูเพื่อเป็นบริวารของท่าน ผู้ที่ขอพรเรื่องความร่ำรวยหากหมั่นตั้งใจขยันทำมาหากินไปด้วย เชื่อว่าความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลแน่ หากว่าท่านไม่มีรถ ท่านสามารถเดินทางโดทางรถไฟ

Read more