อาหารเสริม

คนซื้อต้องระวังเรื่องการซื้ออาหารเสริมให้มาก

อาหารเสริม

ปีใหม่เป็นเวลาที่จะตั้งเป้าหมายใหม่และสำหรับหลาย ๆ คนนั่นหมายถึงการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายเหล่านี้จะได้พบกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการออกกำลังกายเป็นประจำ แต่หลายคนอาจหันมาใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามปกติ

สำนักงานอาหารเสริม สถาบันสุขภาพแห่งชาติมีสองแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของส่วนผสมหลายอย่างในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการออกกำลังกายและการลดน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายเพื่อการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายไม่สามารถแทนที่อาหารเพื่อสุขภาพได้ แต่บางอย่างอาจมีคุณค่าสำหรับกิจกรรมบางประเภท

คนส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ใหญ่ทั่วโลกมีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วนและหลายคนพยายามที่จะลดน้ำหนักตัวเองโดยการทานอาหารเสริมเหล่านี้

โดยชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการซื้ออาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนัก แต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บอกว่ามันเวิร์ก และผู้คนอาจไม่ทราบว่าผู้ผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนักหลายรายไม่ได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ว่า คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จะปลอดภัยหรือไม่

สำนักงานอาหารเสริม สนับสนุนให้ผู้คนพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเยี่ยมชมเว็บไซต์ ODS ที่เป็นหน่วยงานของอเมริกา เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ที่แท้จริงของมัน

หมายความว่าบางครั้งคนขายเขาก็ไม่ใส่ใจว่า products ที่เขาทำขึ้นมาจะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงหรือไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตราย และคนซื้อจะต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากๆ หากไม่อยากเสียชีวิตจากยาและสารประกอบเหล่านี้